Skip navigation.
Home

زنان

موضوع: زنان / کتابهای تازه / عرفان
مطرب عشق/ داستان زندگی نخستین منادی عشق عرفانی رابعۀ عدویه
یثربی، سیدیحیی
نشر قو/ تهران
ص. 319/ دوم 1401
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان
نمودار زندگی زن از آغاز پیدایش و در ایران تا امروز
برازنده، هما
امریکا/ 2011
ص. 250/ اول 2011
وزیری/ شومیز
€20.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
دختران کوبانی/ حکایتی از شورش شهامت و عدالت خواهی
تسماخ لمون، گیل
هاشمی کهندانی، حمید
کوله پشتی/ تهران
ص. 246/ پنجم 1401
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
خیزش زنان ایران در اسفند 1357 دفتر اول تولدی دیگر/ دفتر دوم همبستگی زنان دو جلدی
متین، مهناز/ مهاجر، ناصر
نقطه/ آمریکا
ص. 1394/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€40.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / افغانستان
مشارکت زنان در افغانستان در عرصه های اجتماعی- سیاسی
رضایی، اسدالله
عرفان/ تهران
ص. 439/ اول 1394
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
انقلاب در نقطه صفر/ کار خانگی، بازتولید و مبارزه فمینیستی
فدریچی، سیلویا
احمدی، سروناز
افکار جدید / تهران
ص. 352/ چهارم 1401
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
همجنسگرایی در سایه، مروری بر هویت یابی همجنسگرایانه بر بستر تاریخ جنسیت ایران
کیانی، شهرام
کیانی، شهرام
شش رنگ/ آلمان
ص.202/ 2017
رقعی/ شومیز
€10.00