Skip navigation.
صفحه اول

فلسفه

موضوع: جامعه شناسی / فلسفه / کتابهای تازه
روش و نظریه در علوم اجتماعی
هاروی، دیوید و دیگران
ترکمه، ایدین و...
تیسا/ تهران
ص. 292/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
دیالکتیک برای قرن جدید
مزاروش، ایستوان/ جیمسون، فردریک/ هاروی، دیوید و ...
حبیبی، فواد
اختران/ تهران
ص. 429/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€15.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
نقد عقل فرهنگی/ تفکر در وضعیت استثنایی
افتخاری راد، امیرهوشنگ
چشمه/ تهران
ص. 268/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
هرمنوتیک دین و اخلاق
گئورگ گادامر، هانس
امیرخانی، شهاب الدین
کتاب پارسه/ تهران
ص. 220/اول 1396
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
فانوس جادویی زمان
شایگان، داریوش
فرهنگ معاصر
ص. 460/ اول 1396
رقعی/ سخت
€18.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
علم چیست؟ جستارهایی در باره فلسفه، پژوهش، و آموزش علم
توکلی صابری، دکتر محمدرضا
اختران/ تهران
ص. 284/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
زبان و شبه زبان، فرهنگ و شبه فرهنگ
دوستدار، آرامش
فروغ/ آلمان
ص. 186 / 2018
رقعی / سخت
€14.00