Skip navigation.
صفحه اول

فلسفه

موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
در بارۀ معنی زندگی
دورانت، ویل
عباسی، شهاب الدین
کتاب پارسه/ تهارن
ص. 164/ دوم 1396
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: فلسفه
در بارۀ طبیعت و زبان
چامسکی، نوآم
فرخی یکتا، محمد
روزبهان/ تهران
ص. 315/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: سیاست / فلسفه / کتابهای تازه
در باب آنارشیسم
چامسکی، نوآم
اسکندی، رضا
افکار/ تهران
ص. 192/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: فلسفه
آدمی با دیگران
نیچه، فردریش
عبداللهی، علی
ثالث/ تهران
ص. 211/ سوم 1395
جیبی/ سخت
€10.00
موضوع: فلسفه
لذت بی رحمی
نیچه، فردریش
دفتری، فاطمه
کتاب پارسه/ تهران
ص. 132/ اول 1394
جیبی/ سحت
€7.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین
کریپکی، سول
محمدی، حمیدرضا
نی/ تهران
ص. 191/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: جامعه شناسی / فلسفه / کتابهای تازه
روش و نظریه در علوم اجتماعی
هاروی، دیوید و دیگران
ترکمه، ایدین و...
تیسا/ تهران
ص. 292/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€10.00