Skip navigation.
صفحه اول

فلسفه

موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
علم چیست؟ جستارهایی در باره فلسفه، پژوهش، و آموزش علم
توکلی صابری، دکتر محمدرضا
اختران/ تهران
ص. 284/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
زبان و شبه زبان، فرهنگ و شبه فرهنگ
دوستدار، آرامش
فروغ/ آلمان
ص. 186 / 2018
رقعی / سخت
€14.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
داستان فلسفه
مگی، برایان
صالحی علامه، مانی
اختران/ تهران
ص. 240/ دوم 1392
رقعی/ سخت
€18.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
حدس ها و ابطالها
پوپر، کارل ریموند
جباری، رحمت الله
سهامی انتشار / تهران
ص. 840/ 1392
رقعی/ سخت
€23.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
خود- آگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی
شرمن، دیوید
اردبیلی، محمد مهدی/ ذوقی، پیام
نی/ تهران
ص. 117/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: روان شناسی علمی / فلسفه / کتابهای تازه
اصظراب منزلت
دوباتن، آلن
باختری، زهرا
چترنگ/ تهران
ص. 238/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
فضای نوین/ زمینۀ پیدایش
بازرگانی، بهمن
کتاب آمه/ تهران
ص. 199/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€6.00