Skip navigation.
صفحه اول

کتابهای تازه رسیده

موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
فصلنامه آذری 33، ترکی-فارسی
سردبیر حسن ریاضی(ایلدیریم)
فصلنامه
ص. 268 / تابستان 1396
وزیری / شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
فصلنامه آذری 37، ترکی- فارسی
سردبیر حسن ریاضی(ایلدیریم)
فصلنامه
ص. 2224 / تابستان 1397
وزیری / شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
فصلنامه آذری 8، ترکی- فارسی
سردبیر حسن ریاضی(ایلدیریم)
فصلنامه
ص. 2224 / پاییز 1397
وزیری / شومیز
€5.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه
مدرنیته، شبهه و دمکراسی، برمبنای یک بررسی موردی درباره حزب توده ایران
شیرازی، اصغر
اختران / تهران
ص. 502 / اول 1386
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه / اقتصاد
نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهه 1340 تا 1395
رحمان زاده هروی، محمد
اختران/ تهران
ص. 568/ اول 1397
وزیری/ شومیز
€20.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
ژرفای زن بودن / چرا زنان با وجود موفقیت های اجتماعی فراوان احساس رضایت نمی کنند؟
مورداک، مورین
موحد، سیمین
بنیاد فرهنگ زندگی
ص.318/ سیزدهم 1397
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه
نظریه های جنبش اجتماعی
جاناتان کریستین سن، سیمون ای. فلین و دیگران
خاوری نژاد، سعید
فلات/ تهران
ص. 280/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€7.00