Skip navigation.
صفحه اول

فلسفه

موضوع: سیاست / فلسفه
فلسفه و انقلاب از هگل تا سارتر و از مارکس تا مائو
دونایفسکایا، رایا
مرتضوی، حسن/ آفاری، فرید
خجسته/ تهران
ص. 418/ دوم 1389
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: سیاست / فلسفه
مفهوم قانون
هارت، هربرت
راسخ، محمد
نی/ تهران
ص.456/ اول 1390
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: فلسفه
اندیشیدن، فرهنگ کوچک سنجشگرانه اندیشی
واربرتن، نایجل
خسروانی، محمد مهدی
علمی و فرهنگی/ تهران
ص. 216/ دوم 1390
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: سیاست / فلسفه
شرایط مدرن، مناقشه های پست مدرن
اسمارت، پری
چاوشیان، حسن
آمه/ تهران
ص. 304/ دوم 1389
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: فلسفه
نیچه و فلسفه
دلوز، ژیل
مشایخی، عادل
نی/ تهران
ص. 380/ پنجم 1396
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: فلسفه
ویتگنشتاین- پوپر و ماجرای سیخ بخاری/ ده دقیقه جدل دو فیلسوف بزرگ
ادموندز، دیوید/ آیدینو، جان
کامشاد، حسن
نی/ تهران
ص. 357/ هفتم 1395
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: سیاست / فلسفه / کتابهای تازه / اقتصاد
اندیشه عدالت
سن، آمارتیا
عزیری، احمد
نی/ تهران
ص. 547/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€17.00