Skip navigation.
صفحه اول

رمان و داستان

موضوع: رمان / افغانستان
هزار خورشید تابان
حسینی، خالد
گنجی، زیبا - سلیمان زاده، پریسا
مروارید/ تهران
ص. 451/ دوازدهم 1396
رقعی/ شومیز
€17.00
موضوع: رمان / افغانستان
بادبادک باز
حسینی، خالد
گنجی، زیبا و سلیمان زاده، پریسا
مروارید/ تهران
ص. 419/ ششم 1395
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: رمان
ایمپالای سرخ
حجازی، بنفشه
افراز/ تهران
ص. 257/ دوم 1390
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: رمان
سهم من
صنیعی، پرینوش
روزبهان/ تهران
ص. 528/ سی و دو 1395
رقعی/ شومیز
€18.00
موضوع: رمان
زنی که سال های عمرش را خام خام خورد
نورافروز، کیاندخت
البرز/ تهران
ص. 309/ اول 1388
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: رمان تاریخی
داریوش و دختران کوروش
فاروقی، فواد
عطایی/ تهران
ص. 496/ دوم 1388
وزیری/ سخت
€18.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
باد در شالیزار می پیچد
رضایی، منوچهر
کتابسرای تندیس
ص. 360/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€13.00