Skip navigation.
صفحه اول

رمان و داستان

موضوع: داستان کوتاه / فرهنگ و سرزمین ایران
مادیان چهل کره افسانه هایی از ده نشینان کرد
یاقوتی، منصور
آمه/ تهران
ص. 293/ چاپ اول1391
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: رمان / کتاب های چاپ خارج
داستان تمام داستان ها
فطانت، امیرحسین
گردون/ آلمان
ص. 212/ 2012
رقعی/ شومیز
€15.00
موضوع: داستان کوتاه / نقد و بررسی ادبیات
آوازهای کوچکی برای ماه نامه نگاری های گوستاو فلوبر و ژرژساند
فلوبر، گوستاو/ ساند، زرژ
جمشیدی، گلاره
افق/ تهران
ص. 452/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€15.00
موضوع: رمان
آدامس با طعم اکالیپتوس
خانی، فریبا
قطره/ تهران
ص. 115/ اول 1390
رقعی/ شومیز
€4.00
موضوع: رمان
سایه های بلند
عباسی، شهریار
روزنه/ تهران
ص. 477/ اول 1391
رقعی/ سخت
€16.00
موضوع: داستان کوتاه / کتاب های چاپ خارج
به یاد یار و دیار
پزشکزاد، ایرج
شرکت کتاب/ آمریکا
ص. 277/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€17.00
موضوع: داستان کوتاه / زبان آلمانی
کلاف سر در گم/ گزیده ای از داستانهای امروز به دو زبان فارسی و المانی
رهنما، تورج
قهرمان، آنالیزه
دات/ تهران
ص. 175/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€5.00