Skip navigation.
Home

شرق شناسی

SKU: 217809
Price: €9.00
نویسنده: 
لئون مک فی، الکسندرا
مترجم / مهتمم: 
فرهمندفر، مسعود
ناشر / محل نشر: 
مروارید/ تهران
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 255/ دوم 1398
قطع / نوع جلد: 
رقعی/ شومیز
توضیحات بیشتر

 

در چهار دهه ای که از انتشار کتاب شرق شناسی، اثر مهم پژوهشگر نامدار ادوارد سعید، می گذرد جهان از بسیاری جهات، از جمله در مبانی و مقولات شناخت متقابل فرهنگ های تمدن ساز جهان از یکدیگر، دگرگون شده است، و روابط و ارتباطات فرهنگ ها و شبکه های فرهنگی جهان نیز. مفهوم شرق شناسی در طی این سال ها با حمایت ها و انتقادهای بسیاری روبرو شده است.

در این میان کتاب الکساندر لئون مک فی با طرحی گسترده و شرحی درخور هم حقانیتی بی شائبه به شرق شناسی سعید می دهد و هم صلابتی بارز به انتقاداتی می بخشدکه ویدر این کتاب آن ها را موضوع داوری ها و ارزیابی های منصفانه قرارداده است. حتی می توان گفت موفقیت چشمگیر مک فی مرهون اعتدال و انصافی است که او در این امر از خود نشان داده، به گونه ای که کتاب حاضر را به حادثه ای یگانه در تعدیل و تثبیت نسبی نقد شرق شناسی و در خور هرگونه تحسین و تمجید تبدیل کرده است.

(احمد کریمی حکاک)