Skip navigation.
Home

، دوجلدی از برلین تا اوین، یادداشهتای زندان 1379-1383

SKU: 213770
Price: €41.00
نویسنده: 
اشکوری، حسن یوسفی
ناشر / محل نشر: 
باران/ سوئد
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص.910/ 2017
قطع / نوع جلد: 
رقعی/ سخت
توضیحات بیشتر

 

آنچه در این مجموعه می‌بینید و می‌خوانید، خاطرات یا بهتر است گفته شودیادداشت‌های زندان من از ۱۵مرداد ۱۳۷۹تا ۱۸بهمن ۱۳۸۳است. نخست شرحی درباب چگونگی و چرایی این یادداشت‌ها می‌دهم و آنگاه به برخی نکات ضروری اشارتی می‌کنم.

در طول چهار سال و نیم زندان، یا‌دداشت روزانه یا چندروزانه داشتم. البته در چهار ماه و نیم نخست، که در بند قرنطینه زندان ۳۲۵ (زندان دادگاه ویژه روحانیت) بودم چیزی ننوشتم. چرا که با توجه به فضای محدود بند، امکان یادداشت نبود، اما پس از آن که به بند عمومی منتقل شدم، حوادث را از لحظات نخستین آن یعنی از روز دعوت به شرکت در کنفرانس برلین و دوران اقامت درپاریس، تا بازگشت و بازداشت و بازجویی و محاکمه را یادداشت کردم؛ و پس ازآن که حوادث گذشته تمام شد، حوادث جاری زندان را غالباً به شکل روزانه و باتاریخ نوشتم. (از مقدمه)