Skip navigation.
Home

هرگز عاشق نشو مسیحا

SKU: 119604
Price: €16.00
نویسنده: 
نجفی، فریده (مشیری)
ناشر / محل نشر: 
شادان/ تهران
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 499/ دوم 1391
قطع / نوع جلد: 
رقعی/ شومیز
توضیحات بیشتر

 

رمان، داستان زندگی گلرخ است، زنی که به تنهایی بار زندگی خودشو دخترش را به دوش می کشد و در مقابل عشق دخترش به هوشمند، سرسختانهمقاومت می کند. این مقاومت در مقابل عشق به مردان، از کجا سرچشمهمی گیرد؟ در گذشته بر این زن چه گذشته است که او اینچنین دخترش را ازعشق دور نگه میدارد؟

در معرفی این کتاب از زبان ناشر آمده است: "کتاب حاضر گذشته از حرکتزیبای داستان و قصد نویسنده در روایتی دلنشین از قصه ـ ناخواسته به طرح اینسؤال نیز می‌انجامد که آیا تأثیر دیروزها بر امروز یک قاعده است یااستثنا؟ در واقع چگونه می‌توان دست روزگار را در زندگی افراد توجیه کرد کهبا چرخش ایام، مهره‌ها را می‌نشاند و می‌چیند و با حیرت بینندگان، بی‌پروابه بازی خود می‌پردازد"