Skip navigation.
Home

همچون آب روان

SKU: 113967
Price: €8.00
نویسنده: 
مطلب زاده، بهروز
ناشر / محل نشر: 
دوستی / سوئد
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 140/ 2011
قطع / نوع جلد: 
رقعی / شومیز
توضیحات بیشتر

 

در این کتاب بهروز مطلب زاده سرگذشت های مختلفی را در غالب داستان کوتاه منتشر کرده است.

 

"همچون آب روانگزینه ای است از نگاشته های پراکنده که غالباً رنگیاز طنز بر چهره دارند و سیمای انسان ساده و بی پیرایه معاصر رابا درد و حسرت و آرزوهایش بازتاب می دهند. نویسنده با نثر موجز، قاطع و صمیمی اش و بدور از پیچاندنبیهودهکلام، خواننده را بهسرعت به متن ماجرا می کشاند و چشمانش را به روی آن می گشاید."(ناشر)