Skip navigation.
Home

پیرا روان‌شناسی

موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
تصویرسازی ذهنی
راسمن، مارتین
قراچه داغی، مهدی
نقش و نگار
ص. 204/ سوم 1398
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
بخواهید تا به شما داده شود
هیکز، استروجری
جولایی، شهکام
جویا/ تهران
ص. 266/ بیستم 1399
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
قوانین طبیعت انسان
گرین، رابرت
باغستانی، فاطمه
نسل نواندیش
ص. 656/ دوم 1399
وزیری/ شومیز
€0.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند. زیست با استفاده از خرد فلاسفه بزرگ
کلاین، دانیل مارتین
یعقوبی، حسین
چشمه/ تهران
ص. 162/ هفدهم 1399
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
قدرت فکر 2 (با قدرت فکر شکست را به موفقیت تبدیل کنیم)
مورفی، ژوزف
رزم ارا، هوشیار
سپنج/ تهران
ص. 350/ سیزدهم 1398
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
مهارت های استادی
گرین، رابرت
سالاری، لیلی
هورمزد/ تهران
ص. 592/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
اثر مرکب آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما
هاردی، دارن/ رابینز، آنتونی
احمدپور، لطیف
نگاه نوین
ص. 237/ پنجاه و سوم 1399
رقعی/ شومیز
€10.00