Skip navigation.
Home

ادبیات

موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات / متون کهن
فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه
سیدی فرخد، مهدی
نی/ تهران
ص. 632/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€26.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
مجموعه اسناد در پاریس در باره صادق هدایت
هدایت، جهانگیر
کتابسرای میردشتی
ص. 111/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
زن در قصه های پریان (با رویکرد روانشناسی تحلیل یونگ)
فن فرانس، ماری لوئیز
صدرزاده، ماندانا
روشنگران و مطالعات زنان
ص. 298/ دوم 1398
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه
پرده بگردان بانو
رهنما، تورج
ققنوس/ تهران
ص. 139/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
امیلی دیکنسون
مارتین، وندی
سربندی فراهانی، مریم
علمی و فرهنگی/ تهران
ص. 236/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه / کودکان و نوجوان
هایکو برای بچه های خلاق
دانیگن، پاتریشیا
پاشایی، ع
کارکاه اتفاق
ص. 83/ اول 1397
خشتی/ سخت
€10.00
موضوع: سیاست / شعر معاصر
آنگلا مرکل
کورنلیوس، استفن
وهاب زاده، هایده
روشنگران و مطالعات زنان
ص. 299/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€12.00