Skip navigation.
Home

داستان کوتاه

موضوع: داستان کوتاه / کتاب های چاپ خارج
همچون آب روان
مطلب زاده، بهروز
دوستی / سوئد
ص. 140/ 2011
رقعی / شومیز
€8.00
موضوع: داستان کوتاه
با مزه در فارسی (عطر سنبل عطر کاج
دوما (جزایری)، فیروزه
امامی، غلامرضا
هرمس، تهران
ص. 208/ اول 1390
جیب پالتویی/ شومیز
€6.00
موضوع: داستان کوتاه
عطر سنبل عطر کاج
جزایری دوما، فیروزه
سلیمانی نیا، محمد
قصه/ تهران
ص. 190/ هجدهم 1390
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: داستان کوتاه
کافه زیر دریا
بنی، استفانو
قیصریه، رضا
کتاب خورشید/ تهران
ص. 250/ چهارم 1388
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: داستان کوتاه
فکرهای اصلاح نشده/ گزیده آفوریسم ها
یرژی لتس، استانیسلاو
مهرگان، امید
رخ دادنو/ تهران
ص. 111/ اول 1388
جیبی/ تهران
€4.00
موضوع: داستان کوتاه
هیچ وقت پای زن ها به ابرها نمی رسد
سبزعلیان، مرضیه
ثالث/ تهران
ص. 93/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€4.00
موضوع: داستان کوتاه
میم و آن دیگران
دولت آبادی، محمود
چشمه/ تهران
ص. 166/ اول 1391
رقعی/ سخت
€9.00