Skip navigation.
Home

داستان کوتاه

موضوع: داستان کوتاه
از هر نظر، طنز
عالمی، پوریا
کتاب آمه/ تهران
ص. 310/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه / کتاب های چاپ خارج
خنده گدا
قزلجی، حسن
ترجمه از کردی: کامران امین آوهريال ناصر امین نژاد، ناصر باباخانی، ناصر ایرنپور و دیگران
نشر دوستی/ سوئد
ص.176/ 1395
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: داستان کوتاه
بی باد، بی پارو
وفی، فریبا
چشمه/ تهران
ص.135/ چهارم 1396
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: داستان کوتاه
بعد از پایان
وفی، فریبا
مرکز/ تهران
ص. 237/ هفتم 1396
رقعی/ شومیز
€8.00