Skip navigation.
صفحه اول

کتاب‪های چاپ خارج

موضوع: سیاست / نقد و بررسی ادبیات / کتاب های چاپ خارج
نشریه باران شماره 40- 41
زیر نظر مسعود مافان
بارن/ سوئد
ص.222/ 2015
وزیری/ شومیز
€12.00
موضوع: تیاتر / کتاب های چاپ خارج
صندوق لعنت - نمایشنامه در سه پرده برپرفته از حکایت مولانا
پزشکزاد، ایرج
خاوران / فرانسه
ص.74/ 2015
رقعی / شومیز
€8.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه / کتاب های چاپ خارج
ماجرای عدات خواهی من
خاضع- وحدت حق، پریدخت
مولف/ آلمان
ص.384/ 2014
وزیری/ شومیز
€15.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / سیاست / کتاب های چاپ خارج
جنسیت ایکس ، تجربه زیست ]همجنسگرایان و ترنس جندرها در ایران
امین، شادی
عدالت برای ایران و شش رنگ / لندن
ص.604/ 2015
رقعی/ شومیز
€20.00
موضوع: سیاست / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
مرزهای ناشناخته زندگی، راه پرفراز و نشیب، خاطرات زندان
یعقوبی، جعفر
چاپخانه مرتضوی/ کلن آلمان
ص. 778 دوجلدی/ 2015
وزیری/ شومیز
€35.00
موضوع: سیاست / اسلام / عرفان / کتاب های چاپ خارج
صوفی گری
کسروی، احمد
امینی، محمد
شرکت کتاب/ امریکا
ص.396/ 2014
رقعی/ سخت
€27.00
موضوع: سیاست / اسلام / کتاب های چاپ خارج
نقد انتقادی بر اسلام
بیگی، محمود
خاوران/ فرانسه
ص.530/ 2015
وزیری/ شومیز
€25.00