Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: کتابهای تازه / سفرنامه / کتاب های چاپ خارج
سفرنامه یونان
هنرى بل (1837-?)
ترجمه: على بن رضا نامه نگار و ميرزا عيسى خان گروسى تصحيح و پژوهش: حسن جلالى عزيزيان
آیدا / آلمان
ص. 916/ 2018
وزیری / شومیز
€41.00
موضوع: کتابهای تازه / سفرنامه / کتاب های چاپ خارج
سفرنامه تونس
فلورى رباتل (1845-1905)
ترجمه: ميرزا عيسى خان گروسى تصحيح و پژوهش: حسن جلالى عزيزيان
آیدا / آلمان
ص. 194/ 2018
وزیری / شومیز
€8.50
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
نیمۀ پنهان/ زنان ایران در آستانۀ قرن بیستم
اتحادیه، منصوره (نظام مافی)
رضایی، شیوا
تاریخ ایران
ص. 248/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
لحظه صعود، چگونه توانمند ساختن زنان، دنیا را تغییر میدهد
گیتس، ملیندا
حیدری، مریم
کتاب مرو/ تهران
ص. 229/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
زنان نامرئی/ افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان
کریادو/ پرز، کرولاین
حسن لی، نرگس
برج/ تهران
ص. 383/ لول 1399
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
چرا شد محو از یاد تو نامم؟
نجم آبادی، افسانه
کریمی، شیرین
بیدگل/ تهران
ص. 372/ دوم 1399
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان
زن و فرهنگ/ مقالاتی در بزگرگداشت یکصدمین سال تولد بانو مارگارت مید
مید
میرشکرایی، محمد - حسن زاده، علیرضا
نی/ تهران
ص. 1018/ اول 1382
وزیری/ سخت
€21.00