Skip navigation.
صفحه اول

کتابهای تازه رسیده

موضوع: سیاست / کتابهای تازه
آدم ما در قاهره/ یادداشتهای قاسم غنی
قائد، محمد
کلاغ/ تهران
ص. 272/ اول 1395
رقعی/ سخت
€12.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
جایگاه دیالکتیک هگل در تاریخ دیالکتیک جدید
آشتیانی، منوچهر
قطره/ تهران
ص. 320/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه
مدرنیته، شبهه و دمکراسی، برمبنای یک بررسی موردی درباره حزب توده ایران
شیرازی، اصغر
اختران / تهران
ص. 502 / اول 1386
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: جامعه شناسی / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
پژوهشی جامعه شناختی در نثر داستانی جدید فارسی
نواب پور، رضا
سری، ابوالقاسم
توس/ تهران
ص. 312/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: روان شناسی علمی / فلسفه / کتابهای تازه
اصظراب منزلت
دوباتن، آلن
باختری، زهرا
چترنگ/ تهران
ص. 238/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
برخیز عشق من، برخیز
بل، هاینریش
همتییان، پرویز
نگاه/ تهران
ص. 179/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / تیاتر / مشروطیت
آب دوغ خیار/ روایت هایی مضحک از سلاطین قاجار
بهرام پور، رضا
قطره/ تهران
ص. 164/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€5.00