Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / سیاست
در گرگ و میش راه/ تلاش مداوم زنی در جامعه ای بسته و مردسالار
مختاری، ابراهیم
دریایی، زینت
چشمه/ تهران
ص. 175/ چهارم 1389
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان
درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی
تانگ، رزمری
نجم عذاقی، منیژه
نی/ تهران
ص. 424/ دوم 1391
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / سیاست
از جنبش تا نظریه اجتماعی تاریخ دو قرن فمینیسم
مشیرزاده، حمیرا
شیرازه/ تهران
ص. 567/ پنجم/ 1390
رقعی/ شومیز
€16.00
موضوع: زنان / جامعه شناسی
درآمدی بر روایت زنانه از شهر
نادری، سارا
تیسا/ تهران
ص. 250/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
فمینیسم و بنیادگرایی اسلامی
مغیثی، هایده
پگاه/ کانادا
ص.250/ 2013
رقعی/ شومیز
€15.00
موضوع: زنان / کتاب های چاپ خارج
پیرامون زندگی زنان همجنسگرای ایرانی
مجموعه مقالات
ویرایش آذرمیدخت آذرشهاب و فریده زبرجد
سازمان مشاوره زنان همجنسگرای برلن/ آلمان
ص. 176/ 2006
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / سیاست / کتاب های چاپ خارج
جنسیت ایکس ، تجربه زیست ]همجنسگرایان و ترنس جندرها در ایران
امین، شادی
عدالت برای ایران و شش رنگ / لندن
ص.604/ 2015
رقعی/ شومیز
€20.00