Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
زنان و قدرت
بی یرد، مری
سعادت، شبنم
فرهنگ نشر نو
ص. 86/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: زنان / رمان / کتابهای تازه
زنده باد زندگی/ داستان زندگی فریدا کالو
کاکوچی، پینو
عسگری، نیکو
ثالث/ تهران
ص. 80/ سوم 1398
رقعی/ سخت
€7.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
مجموعه مقالاتی در باره گرهگاه جنسیت و دیگر نظام های سلطه
کرنشاو، کیمبرلی/ دیویس، آنجلا ...
اسدی، لیلا/ جواهری، جلوه/...
شیرازه/ تهران
ص. 384/ اول 1394
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
زنی از کرمان با خاطراتی از انقلاب ایران
روحی، هما
مولف/ کانادا
ص. 243/ اول2008
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
یادها جلد یک
حاجبی تبریزی، ویدا
فروغ/ آلمان
ص. 233/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / سیاست / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
ماجرای زندگی یک زن ایرانی
ماجرای زندگی یک زن ایرانی
ابراهیم زاده، راضیه
آیدا / آلمان
ص. 375/ اول 2005
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / کتاب های چاپ خارج
زن آزاری در قصه ها و تاریخ
تقی، شکوفه
باران/ سوئد
ص. 231/ اول 2008
رقعی/ شومیز
€12.00