Skip navigation.
صفحه اول

ادبیات

موضوع: شعر معاصر
همچون کوچه ئی بی انتها/ گزینه ئی از اشعار شاعران جهان
شاملو، احمد
نگاه/ تهران
ص. 545/ سیزدهم 1396
رقعی/ سخت
€20.00
موضوع: شعر معاصر / کتاب های چاپ خارج
مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد، چاپ آلمان
فرخزاد، فروغ
البرز/ فرانکفورت
ص. 418/ دوم 1391
رقعی/ سخت
€20.00
موضوع: شعر معاصر
هشت کتاب، به انضمام زندگی نامه، عکس ها و نقاشی هایش
سپهری، سهراب
مقدمه: ناصر فتوگرافی
راستین/ تهران
ص. 456/ اول 1389
رقعی/ سخت
€15.00
موضوع: نقد و بررسی ادبیات
کسی که مثل هیچکس نیست. در باره فروغ فرخزاد
فرخزاد، پوران
کاروان، تهران
ص. 301/ دوم 1381
رقعی/ سخت
€10.00
موضوع: شعر کهن / افغانستان
دیوان بیدل دهلوی 2 جلدی
دهلوی، بیدل
بهداروند، اکبر
نگاه/ تهران
ص. 1400/ سوم 1392
وزیری/ سخت
€39.00
موضوع: شعر کهن
منطق الطیر
عطار نیشابوری
شفیعی کدکنی، محمدرضا
سخن/ تهران
ص. 903/ هفتم 1388
وزیری/ سخت
€36.00
موضوع: شعر کهن
کلیات شمس تبریزی
مولوی، مولانا جلال آلدین محمد بلخی
فروزانفر، بدیع الزمان
دوستان/ تهران
ص. 1277/ پششم 1392
وزیری/ سخت
€39.00