Skip navigation.
صفحه اول

سفر دانه به گل/ سیر تحول جایگاه زن در نثر دوره قاجار

شماره کالا: 222748
قیمت:€14.00
نویسنده: 
عاملی رضایی، دکتر مریم
ناشر / محل نشر: 
تاریخ ایران/ تهران
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 313/ اول 1389
قطع / نوع جلد: 
رقعی/ شومیز
توضیحات بیشتر

 

در فرهنگ مکتوب ایران نمونه های نثر زنان بسیار کمیاب است. در کل دوره تاریخ ادبیات ایران تا ابتدای دوره قاجار، جز چند رساله فقهی، نمونه دیگری از نثر زنان در دست نیست. غایب بودن آنان، نشان دهنده بی اعتبار دانستن حضور زن در ساختار فرهنگ مکتوب است و به این دیدگاه عرفی مردسالار اشاره دارد که میان زن و فرهنگ مباینت وجود دارد.

در این کتاب با در نظر گرفتن سیر تاریخی از ابتدای دوره قاجار تا دوره مشروطه، زمینه های شکل گیری حضور زن در انواع نثر به همراه اولین نمونه های نثر زنان بررسی و تحلیل شده است.

 

دکتر مریم عاملی رضایی دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه شهيد بهشتي و استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي می باشد.