Skip navigation.
صفحه اول

سوسیال دمکراسی در ایران

شماره کالا: 217599
قیمت:€16.00
نویسنده: 
محمد اقتداری، جلال ایجادی، حسین باقرزاده و دیگران
مترجم / مهتمم: 
وحید بدیعی، مهدی ذوالفقاری، رضا فرد، مسعود نقره کار
ناشر / محل نشر: 
جمعیت هواداران سویال دمکراسی/ آمریکا
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 384/ 20187
قطع / نوع جلد: 
رقعی / شومیز
توضیحات بیشتر

 

دفتر اول «سوسیال دمکراسی در ایران» اولین کتاب جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی است که در دسامبر 2017 در آمریکا تشکیل شده است.

کتاب دارای چهار فصل است: گفتگو؛ مقالات؛ اسناد؛ شخصیت ها و چهره ها.

بیست و چهار نام‌آشنای کوشنده سیاسی و فرهنگی در این کتاب قلم زده اند.


(در باره ما

ما کوشندگان سیاسی و فرهنگی ای هستیم که هر کدام بیش از چهار دهه از عمرمان را با فعالیت و مبارزه سیاسی و فرهنگی در راه تحقق آرمان های سوسیالیستی سپری کرده ایم. ما به این نتیجه و برداشت رسیده ایم که گزینه ی سوسیال دموکراسی یا «مردم سالاری اجتماعی» راه حل بخش بزرگی از نابسامانی ها، نارسائی ها و ناهنجاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مان است. در گمانه زنیِ ما در پرتو اندیشه و کردار سوسیال دموکراتیک می توان گرد آمد، سازمان یافت و پس از رفع مانع ِ اصلی تحقق رفاه و آزادی در میهنمان، یعنی حکومت اسلامی، حاکمیت و جامعه ای سوسیال دموکراتیک سامان داد.

نخستین گام را ما با شناخت و شناساندن هرچه بیشترِ سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک آغاز می‌کنیم.

راهنما و همیارمان باشید.

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

ژانویه 2018)