Skip navigation.
صفحه اول

زن و سکس در تاریخ، از الهه آسمان تا بردۀ خانگی

شماره کالا: 229991
قیمت:€22.00
نویسنده: 
ستوده، سیامک
ناشر / محل نشر: 
مولف/ امریکا
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 606/ چهارم 2006
قطع / نوع جلد: 
رقعی/ شومیز
توضیحات بیشتر

 

تاریخ پیدایش انسان و زندگىاجتماعى اش به قریب به یك میلیونسال قبل باز مى گردد.از این مدت، به جز این شش هزار سال آخر، نظام مادرتبارىبرقرار بوده است كه در آن زن و مرد در روابط میان خود از آزادى و برابرىكامل برخوردار بوده اندو تنها در شش هزار سال اخیر است كه بابرقرارى نظامپدرسالارى این روابط دچار محدودیت و زن به بردۀ مرد تبدیل شده است. درنظاممادر تبارى انسان نه تنها در مسائل جنسى، بلكه در همه موارد دیگر نیز ازآزادى كاملبرخوردار بوده است.دیكتاتورى, سركوب، شكنجه, اعتیاد, فحشاء, دزدى وزندان, همین طور تبعیض و تجاوز جنسى به زن, از فرآورده هاى عصر تمدن یعنى همین ششهزار سالاخیر بوده اند. (از پشت جلد کتاب)

کتاب از 4 بخش و فصل‌های متعدد تشکیل شده است: بخش اول: زن، وسیله و موضوع سکس. بخش دوم: زن بردۀ خانگی. بخش سوم: زن، الهه آسمان؛ زن و سکس در ماقبل تاریخ. بخش چهارم: زن در گذار به نظام پدرسالاری؛ چگونه الهه آسمان به زانو در می آید.