Navigation überspringen.
Startseite

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

SKU: 210367
Price: €17.00
نویسنده: 
عجم اوغلو، دارون/ رابینسن، جیمز
مترجم / مهتمم: 
خیرخواهان، جعفر/ سرزعیم، علی
ناشر / محل نشر: 
کویر/ تهران
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص. 580/ سوم 1396
قطع / نوع جلد: 
وزیری/ سخت
توضیحات بیشتر

 

کتاب پیش‌رو از جمله کتاب‌هایی است که در حوزه قلمرو اقتصادسیاسی توسعه نگاشته شده است. چهار مسیری که عجم اغلو برای دستیابی به دموکراسی پایدار با تم اقتصادی مطرح می‌کند کاربردی‌ترین وجه این کتاب محسوب می‌شود.

در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی»چارچوبی، برای تحلیل و واکاوی شرایط ایجاد و تحکیم دموکراسی بسط داده شده است. این به آن دلیل است که نهادهای سیاسی مختلف، منابع را به شکل‌های مختلفی تخصیص می‌دهند و گروه‌های اجتماعی مختلف ترجیحات متفاوتی در مورد آنها دارند. بنابراین اکثریت مردم دموکراسی را ترجیح می‌دهند در حالی که فرادستان با آن مخالفت می‌کنند.

شالوده این کتاب بررسی جوامع مختلفی استکه هر یک باروی کردی به دموکراسی رسیده‌اند یا از رسیدن به آن بازماندند. این اما بخشی از ماجرای توضیح داده شده در این کتاب است، بخش دیگر بررسی فضای اقتصادی این دموکراسی‌هاست.

عجم اوغلو و رابینسن در این کتاب شرط دمکراسی را تحکیم آن و در صورتی درست می‌دانند که فرداستان انگیزه‌ای قوی برای سرنگون کردن آن نداشته باشند، این فرآیند به قدرتمندی جامعه مدنی،ساختار نهادهای سیاسی، طبیعت بحران‌های سیاسی و اقتصادی، میزان نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصاد و شکل و دامنه جهانی شدن بستگی دارد.

چارچوب مطرح شده در کتاب به تعبیر عجم اغلو، اقتصادمحور است؛ به این معنا که تاکید دارد، منافع اقتصادی افراد نگرش‌های سیاسی‌شان را شکل می‌دهد و چنین فرضمی‌کند که انسان‌ها به شکل راهبردی آن‌گونه که در نظریه بازی‌ها آمده استرفتار می‌کنند.(اقتصاد نیوز)