Navigation überspringen.
Startseite

کتابهای تازه رسیده

موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
قدرت فکر 2 (با قدرت فکر شکست را به موفقیت تبدیل کنیم)
مورفی، ژوزف
رزم ارا، هوشیار
سپنج/ تهران
ص. 350/ سیزدهم 1398
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
مهارت های استادی
گرین، رابرت
سالاری، لیلی
هورمزد/ تهران
ص. 592/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
اثر مرکب آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما
هاردی، دارن/ رابینز، آنتونی
احمدپور، لطیف
نگاه نوین
ص. 237/ پنجاه و سوم 1399
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
هنر همیشه بر حق بودن/ 38 راه پیروزی در هنگامی که شکست خورده اید
شوپنهاور، آرتور
طاهری، پروانه
عطر کاج
ص. 120/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
قدرت عادت/ چرایی کارهایی که انجام می دهیم در زندگی و کسب و کار
داهیگ، چارلز
طرسکی، مصطفی
نوین توسعه
ص. 318/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
خویشتن مقدس شما
دایر وین
اصغرپور، مهدی
الماس پارسیان
ص. 472/ سوم 1398
رقعی/ شومیز
€15.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
زندگی خود را دوباره بیافرینید
یانگ، جفری
حمیدپور، حسن
ارجمند/ تهران
ص. 416/ بیست و یکم 1399
رقعی/ شومیز
€14.00