Skip navigation.
صفحه اول

تیاتر

موضوع: کتابهای تازه / تیاتر
بیدرمَن و آتش افروزان
فریش، ماکس
شفیع نورمحمدی، قاسم
جهان کتاب/ تهران
ص. 101/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: تیاتر / مشروطیت
آب دوغ خیار/ روایت هایی مضحک از سلاطین قاجار
بهرام پور، رضا
قطره/ تهران
ص. 164/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€5.00