Skip navigation.
صفحه اول

روان‪شناسی / خودشناسی

موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
قدرت
برن، راندا
معکتف، نفیسه
لیوسا/ تهران
ص. 148/ هشتم 1395
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
قهرمان
برن، راندا
برزگر، مسیحا
ذهن آویز/ تهران
ص. 212/ سوم 1395
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: روان شناسی علمی / کتابهای تازه
اریش فروم
فونک، راینر
ایزدیان، مریم
کتاب پارسه/ تهران
ص. 124/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی / خانه داری و سرگرمی
عدد، این صفرهای دوست داشتنی/ پرسشهای نخستین، پاسخهای بی پایان
یوسفی، مهدی
افق/ تهران
ص. 152/ اول 1395
وزیری/ شومیز
€6.00
موضوع: کتابهای تازه / پیرا روان‌شناسی
مردان مریخی زنان ونوسی، چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
گری، دکتر جان
اویسی، مسعود
سبز رایان گستر
ص. 374/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: روان شناسی علمی / کتابهای تازه
به بچه ها گفتن، از بچه ها شنیدن دو جلدی
قابر، آدل/ مازلیش، الین
عباسی فر، فاطمه / معتکف، نفیسه
دایره/ تهران
ص. 660/ بیست و هشتم 1395
رقعی/ شومیز
€29.00
موضوع: روان شناسی علمی / کتابهای تازه / داستان کوتاه
وابسته ی یک دم و چند حکایت روان درمانی دیگر
یالوم، اروین
یزدانی، پیان
اختران/ تهران
ص. 227/ دوم 1395
رقعی/ شومیز
€9.00