Skip navigation.
صفحه اول

فلسفه

موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
جایگاه دیالکتیک هگل در تاریخ دیالکتیک جدید
آشتیانی، منوچهر
قطره/ تهران
ص. 320/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
ذهن فریبکار شما/ راهنمای علمی برای مهارت های تفکر نقاد
نوولا، استیون
سلطانی، اکبر
اختران/ تهران
ص. 300/ دوم 1396
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه
در بارۀ تاریخ
هابسبام، اریک
مزتضوی، حسن
لاهیتا/ تهران
ص. 419/اول 1397
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
اسطوره، ادبیات و هنر
اسماعیل پور مطلق، ابوالقاسم
چشمه/ تهران
ص. 388/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€15.00