Skip navigation.
صفحه اول

جنبش زنان

موضوع: زنان / سیاست
شقایق ها بر سنگلاخ، زندگی و زمانه یک زن کرد
قبادی، گلرخ
مولف/ سوئد
ص.690/ 2015
وزیری/ شومیز
€29.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / سیاست / کتاب های چاپ خارج
جنسیت ایکس ، تجربه زیست ]همجنسگرایان و ترنس جندرها در ایران
امین، شادی
عدالت برای ایران و شش رنگ / لندن
ص.604/ 2015
رقعی/ شومیز
€20.00
موضوع: زنان
پرده نشینان سخنگوی
رحمانی، ماگه
صادقی،فاطمه
نگاه معاصر/ تهران
ص. 176/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان / سیاست / بهائیت
قره العین، زندگی، عقیده و مرگ
نور محمدی، مهدی
علمی/ تهران
ص. 274/ چهارم 1395
وزیری/ سخت
€17.00
موضوع: زنان / موسیقی / کتاب های چاپ خارج
قمری که خورشید شد (قمرالملوک وزیری)
جهانگیری، زبیده
شرکت کتاب/ امریکا
ص. 354/ اول 1394
رقعی/ شومیز
€22.00
موضوع: زنان / سیاست
گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (1390/ 1380) مجموعه مقالات
سادات موسوی، اشرف/ گراغانی، زهرا داوری
جواهری، فاطمه
نی/ تهران
ص. 556/ اول 1394
مجله / سخت
€49.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
همجنسگرایی در سایه، مروری بر هویت یابی همجنسگرایانه بر بستر تاریخ جنسیت ایران
کیانی، شهرام
کیانی، شهرام
شش رنگ/ آلمان
ص.202/ 2017
رقعی/ شومیز
€10.00