Skip navigation.
صفحه اول

تاریخ و سیاست

موضوع: زنان / سیاست / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
ماجرای زندگی یک زن ایرانی
ماجرای زندگی یک زن ایرانی
ابراهیم زاده، راضیه
آیدا / آلمان
ص. 375/ اول 2005
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: سیاست / شعر معاصر / کتاب های چاپ خارج
بگذاز زمان بگذرد/ بدرود سروده ها. زندان گوهردشت
خاور، ف.
آیدا / آلمان
ص. 61/ اول 2003
رقعی/ شمیز
€4.00
موضوع: خاطرات / کتاب های چاپ خارج
در میهمانی حاجی آقا/ داستان یک اعتراف- دو خاطره از زندان
داوران، حبیب الله - بهبهانی، فرهاد
آیدا / آلمان
ص. 376/ سوم 2003
رقعی/ شمیز
€12.00
موضوع: سیاست / کتاب های چاپ خارج
امنیت ملی: مردم سالاری، اقتصاد، ارتش
یزدی، فرهاد
آیدا / المان
ص. 114/ اول 2004
رقعی/ شمیز
€7.00
موضوع: زنان / تاریخ عمومی
دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان/ زن از کتیبه تا تاریخ 2 جلدی
فرخ زاد، پوران
رزیاب/ تهران
ص. 2080/ اول 1378
وزیری/ سخت
€50.00
موضوع: زنان / شعر معاصر / خاطرات
یاد بعضی نفرات
بهبهانی، سیمین
البرز/ تهران
ص. 868/ اول 1377
رقعی/ سخت
€16.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
یادنگاره های زندان
اردوان، سودابه
مولف/ سوئد
ص. 142/ اول 1382
رحلی/ شومیز
€25.00