Skip navigation.
صفحه اول

تاریخ و سیاست

موضوع: مشروطیت
پنج رساله سیاسی از دوره قاجاریه
رحمانیان، داریوش
خاتمی، زهرا
علمی/ تهران
ص. 280/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: خاطرات
از سرد و گرم روزگار، خاطرات
زیدآبادی، احمد
نی/ تهران
ص. 285/ ششم 1396
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: سیاست
ایدئولوژی آلمانی
کارل مارکس، فردریش انگلس
تیرداد نیکی، عزیزالله علیزاده
فردوسی / تهران
ص.816/ 1395
وزیری / سخت
€32.00
موضوع: سیاست
گرندریسه ی کارل مارکس
موستو، مارچلو
اریک هابسبام / حسن مرتضوی
نیکا / تهران
ص.436/ اول 1389
رقعی / شومیز
€10.00
موضوع: سیاست
سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی جلد اول
مارکس، کارل / انگلس، فریدریش
مرتضوی، حسن
لاهیتا . تهران
ص.862 / چهارم 1396
وزیری / سخت
€40.00
موضوع: سیاست
رزا لوکزامبورگ گوشه ای از تاریخ سوسیالیسم در اروپا
نتل، پیتر
شریفیان، عبدالحسین
نگاه/ تهران
ص. 1007/ اول 1394
رقعی/ سخت
€29.00
موضوع: سیاست
تبعیدیان سودایی
ایچ.کار، ئی
دیهیمی، خشایار
طرح نو/ تهران
ص. 414/ اول 1380
رقعی/ سخت
€14.00