Skip navigation.
صفحه اول

تاریخ و سیاست

موضوع: سیاست
آیندگان و روندگان/ تاریخ شفاهی زندگی و آثار داریوش همایون
دهباشی، حسین
سازمان اسناد و کتابخانه ملی/ تهران
ص. 491/اول 1393
رقعی/ سخت
€20.00
موضوع: نقد و بررسی ادبیات / خاطرات
عکس های دو نفره
جمشیدی، اسماعیل
علمی/ تهران
ص. 376/ اول 1393
وزیری/ سخت
€20.00
موضوع: سیاست
شبکه های خشم و امید/ جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت
کاستلز، مانوئل
قلی پور، مجتبی
مرکز/ تهران
ص. 308/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: سیاست
جهان پسا- امریکایی
زکریا، فرید
عزیزی، احمد
هرمس/ تهران
ص. 275/ دوم 1393
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: سیاست
ظهور ژاپن مدرن/ نگاهی به مشروطۀ ژاپنی
جی. بیزلی، ویلیام
خواجیان، شهریار
ققنوس/ تهران
ص. 406/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: سیاست
بگذار آشغال بخورند، چگونه سرمایه داری گرسنگی و چاقی می افریند
آلبریتون، رابرت
یاسایی، کیانوش
اختران/ تهران
ص. 384/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: از اسلام تا مشروطیت
سیاحتنامۀ ابراهیم بیگ
مراغه ای، حاجی زین العابدین
سپانلو. م. ع.
آگه/ تهران
ص. 775/ چهارم 1393
وزیری/ سخت
€35.00