Skip navigation.
صفحه اول

نقد و بررسی ادبیات

موضوع: نقد و بررسی ادبیات
گردونه روزگار گفت و گو با شیرین بیانی
خانم دکتر شیرین بیانی
فیضی، کریم
اطلاعات/ تهران
ص. 680/ اول 1392
وزیری/ سخت
€16.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران/ جواد مجابی
مجابی، جواد
شروقی، علی
ثالث/ تهران
ص. 385/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات / خاطرات
جمال زاده، خاطره، برداشت، اسناد
پروین، ناصرالیدن
جهان کتاب/ تهران
ص. 208/ اول 1394
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات / کتاب های چاپ خارج
فروغ فرخزاد، زندگینامه ادبی همراه با نامه های چاپ نشده
میلانی، قرزانه
پرشین سیرکل/ کانادا
ص. 551/ 2016
وزیری / سخت
€29.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات / فرهنگ و سرزمین ایران
فردوسی و نظام قانونمند و شگفتی زای شاهنامه/ زنان، جامعه، سنتها، آیینها و ارزشهای کهن در شاهنامه
معتمدی، ناهید
گوتنبرگ/ تهران
ص. 215/ اول 1388
رقعی/ سخت
€8.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
اندیشیدن با طنز/ سیزده گفتگو
صدر، رویا
مروارید/ تهران
ص. 347/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
صدای زمانه/ جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب
راکوویتسکا عسگری، کارولینا
عسگری حسنکلو، عسگر
اختران/ تهران
ص. 336/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€14.00