Skip navigation.
صفحه اول

شعر معاصر

موضوع: شعر معاصر / کتاب های چاپ خارج
آئین زمان
دکتور نصیر ندا
آیدا / آلمان
ص. 230 / 2018
رقعی / شومیز
€12.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه / کتاب های چاپ خارج
می سوزد شهر
قلی پور، اسد
آیدا / آلمان
ص. 60/ 2019
رقعی / شومیز
€5.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه
تاسیان
ابتهاج، هوشنگ
کارنامه/ تهران
ص. 204/ پانزدهم 1397
رقعی/ سخت
€10.00
موضوع: شعر معاصر
آینه در آینه
ابتهاج، هوشنگ
مقدمه از شفیعی کدکنی، محمدرضا
چشمه/ تهران
ص. 217/ سی و هفتم 1397
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه
ریشه در خاک
مشیری، فریدون
مروارید/ تهران
ص. 548/ بیست و یکم 1398
رقعی/ شومیز
€18.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه
از دریچۀ ماه
مشیری، فریدون
چشمه/ تهران
ص. 171/ ششم 1398
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه
طفلی به نام شادی/ مجموعه پنج دفتر شعر
شفیعی کدکنی
سخن/ تهران
ص. 418/ اول 1399
وزیری/ سخت
€20.00