Skip navigation.
صفحه اول

شعر معاصر

موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه
پرده بگردان بانو
رهنما، تورج
ققنوس/ تهران
ص. 139/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه / کودکان و نوجوان
هایکو برای بچه های خلاق
دانیگن، پاتریشیا
پاشایی، ع
کارکاه اتفاق
ص. 83/ اول 1397
خشتی/ سخت
€10.00
موضوع: سیاست / شعر معاصر
آنگلا مرکل
کورنلیوس، استفن
وهاب زاده، هایده
روشنگران و مطالعات زنان
ص. 299/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه
خورشید شب
معینی کرمانشاهی، رحیم
گلستان/ تهران
ص. 479/ اول 1399
وزیری/ سخت
€16.00