Skip navigation.
صفحه اول

ادبیات

موضوع: کتابهای تازه / عرفان / متون کهن
عقل سرخ
سهروردی، شهاب الدین
مولی/ تهران
ص. 17/ نهم 1393
رقعی/ شومیز
€4.00
موضوع: کتابهای تازه / عرفان / متون کهن
آواز پر جبرئیل
سهروردی، شهاب الدین
مفید، حسین
مولی/ تهران
ص. 23/ چهارم 1390
رقعی/ شومیز
€3.50
موضوع: متون کهن
گلستان سعدی
سعدی
فروغی، محمدعلی
ققنوس/ تهران
ص. 167/ بیست و هفتم 1396
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: متون کهن
بوستان سعدی
سعدی
فروغی، محمد علی
ققنوس/ تهران
ص. 367/ هفدهم 1394
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: کتابهای تازه / شعر کهن
گل و بلبل گزیده 12 قرن شعر ایران به زبان آلمانی- فارسی رنگی همراه با خوشنویسی و نقاشی
انتخاب و ترجمه: پیرایش، پوراندخت
مقدمه: زرین کوب، عبدالحسین
یساولی، تهران
ص. 225/ اول 1395
رقعی/ سخت
€24.00
موضوع: کتابهای تازه / شعر کهن
خیام صادق هدایت
هدایت، صادق
هدایت، جهانگیر
چشمه/ تهران
ص. 143/ پنجم 1395
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: نقد و بررسی ادبیات
ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت
شفیعی کدکنی، محمدرضا
سخن/ تهران
ص. 175/ نهم 1395
رقعی/ شومیز
€7.00